А/ШИНА 1300х530х533 з кам. 12 шар. КАМА-410 (1300х530-00)