А/ШИНА 240х508 R20 (8,25 У-2) 10сл. (НкШЗ) (240х508-01)