А/ШИНА 240х508 R20 (8,25 У-2) 10сл. (НкШЗ) к/т 2шт. (240х508R20)