А/ШИНА 320х508 R20 КАМА-402 18 сл. (НкШЗ) (320х508-06)