АНТИФРИЗ концентрат G11 1,5 л. (SWAG) (99 90 2374)