АНТИФРИЗ концентрат Opet Super Antifreeze G11 (синій) 16 кг.