ЕЛЕМЕНТ ф./пал. 457 (ниточн.) МТЗ-80 ЗиЛ-5301 (457.1117040 )