ЕЛЕМЕНТ ф/пал. т/очистки (синтетика) 201 (201-1117036-А)