НАКЛАДКА задн. стрем. (одинарна на 2 стрем.) ЗиЛ (2912418-00)