ШЛАНГ на патрубки Dвн.=45мм. (10 см.) (1303008-00)