ШИНА 6.50х10 КАМА-404 з камерою 10сл. (6.50х10-00)