СТРЕМЯНКА п/рес. задня ПОДОВЖ. (L=235 Мх20х1,5) ЗиЛ-130 (43336-2902408)