УЩІЛЬНЮВАЧ пасажирської дверки (двохстулкової) 8поз. (ПР261)