ВІНЕЦЬ маховика Д 240,243,245 (Z=145) (50-1005121-А)